Bestill parkering

Steg 1 av 4: Velg tidsrom for parkeringen

Steg 1 av 4
Steg 2 av 4
Steg 3 av 4
Steg 4 av 4
Ønsker du å bestille plass er det prisen på uteparkeringen som er gjeldende.
Om det er ledig plass i P-Huset og du ønsker å parkere der, kan du fritt velge dette alternativet.

Velg tidspunkt for parkering

Det er ikke mulig å bestille parkering med ankomst mindre enn 24 timer fra bestillingstidspunkt.

Dato

Tidspunkt

Dette nummeret finner du på reiseinformasjonen fra flyselskapet.

Fyll gjerne ut hvis du har en rabattkode

Pris for parkering: kr 0,- inkl. mva.

Kryss av for ønsket tilvalg

Tilvalg betales ved henting av kjøretøy. Oppgitte priser er veiledende. Vi tar forbehold om at vi har ledig kapasitet i ønsket periode.