Bestill parkering

Steg 1 av 4: Velg tidsrom for parkeringen

Steg 1 av 4
Steg 2 av 4
Steg 3 av 4
Steg 4 av 4
Etter at vi alle ble påvirket av koronapandemien har vi hatt meget stor kapasitet og masse ledig plass.
Det er derfor ikke nødvendig å bestille plass. Ønsker du allikevel å bestille plass så velger du fritt om du parkerer i P-Huset eller utendørs.

Velg tidspunkt for parkering

Det er ikke mulig å bestille parkering med ankomst mindre enn 24 timer fra bestillingstidspunkt.

Dato

Tidspunkt

Dette nummeret finner du på reiseinformasjonen fra flyselskapet.

Fyll gjerne ut hvis du har en rabattkode

Pris for parkering: kr 0,- inkl. mva.

Kryss av for ønsket tilvalg

Tilvalg betales ved henting av kjøretøy. Oppgitte priser er veiledende. Vi tar forbehold om at vi har ledig kapasitet i ønsket periode.